Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nytt elstöd – det här gäller

Har du skulder hos oss och får elstöd, kan vi utmäta det. Men först tittar vi på vad du har rätt att behålla för ditt uppehälle och om det finns utrymme att utmäta.

Snart är det dags för ett andra elstöd. Det riktar sig till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022. Försäkringskassan räknar med att de flesta ska ha fått sina pengar den 9 juni.

Läs mer om hur elstödet fungerar på Försäkringskassans webbplats:

Utbetalning av elstöd

Vi kan utmäta ditt elstöd

Elstödet är en tillgång vi kan utmäta. Först beräknar vi det belopp som du har rätt att behålla för din och din familjs uppehälle. Finns det utrymme, kan vi utmäta elstödet.

Elstödet fungerar inte som exempelvis överskjutande skatt där skulder hos oss regleras genom maskinell utmätning eller avräkning.

För dig med löneutmätning

Elstödet påverkar inte din löneutmätning. Men ditt elstöd är en tillgång vi kan utmäta – det sker dock inte genom din löneutmätning.

För dig med skuldsanering

För dig som har skuldsanering påverkar inte elstödet din skuldsanering eller beslut om omprövning, om inte ditt betalningsutrymme före januari 2023 ska prövas. Det är alltså inte en ersättning för den månad då den betalas ut.

Varning för bedragare

Försäkringskassan varnar på sin webbplats för bedragare. Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstöd.

Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Om någon kontaktar dig och uppger att den är från Kronofogden, kontrollera uppgifterna genom att logga in på Mina sidor.

Mer information