Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Hjälp oss att bli bättre – delta i vår undersökning

Under oktober–december genomför vi en undersökning i samverkan med företaget Enkätfabriken. Vi vill förstå din upplevelse av kontakten med oss och ta reda på vad vi kan göra för att bli bättre.

Undersökningsföretaget Enkätfabriken kan kontakta dig via brev och/eller telefon för att fråga om du vill delta i en intervju. Intervjun sker sedan per telefon och vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara våra frågor.

Självklart är det helt frivilligt att delta. Inga svar kommer att kunna kopplas till dig som person.

Vi skyddar dina uppgifter och behandlar dem i enlighet med dataskyddslagstiftningen och branschetiska riktlinjer.