Du har ett krav mot någon

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka egendom? Då kan du ansöka om betalningsföre­läggande eller handräckning. Om du har fått ett beslut (utslag), kan du också ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.