Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Bli ett stöd för personer med ekonomiska problem

Vi lanserar nu en ny version av webbutbildningen Dela din kunskap. Utbildningen är ett stöd för dig som möter personer med ekonomiska problem.

Dator med Dela din kunskap på skärmen

Vi behöver bli fler som pratar om pengar och skulder. Många efterfrågar mer kunskap. Webbutbildningen Dela din kunskap är för dig som i ditt arbete möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Du får teoretiska kunskaper, praktiska råd och verktyg för att stötta dem du möter. Utbildningen är kostnadsfri och du kan göra den när det passar dig.

Komprimerad webbutbildning

Webbutbildning tar cirka 35 minuter att genomföra. Du får till exempel råd om hur du kan

  • samtala om skulder
  • motivera personer att agera så tidigt som möjligt
  • hänvisa personer till ytterligare stöd i samhället.

Du kan också fördjupa dina kunskaper om överskuldsättning, vem som har skulder hos oss, skuldens väg, skuldsanering och vräkning.

Verktyg för stödjande samtal

I Dela din kunskap ingår även samtalsverktyget Den goda spiralen som hjälper dig att föra stödjande samtal och skapa individuella handlingsplaner tillsammans med den du möter.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska

  • känna dig trygg att prata om pengar och skulder.
  • veta var du kan få mer information
  • veta var du kan hänvisa personen till ytterligare stöd i samhället.

På detta sätt kan vi tillsammans förebygga och motverka överskuldsättning.

Du hittar webbutbildningen och samtalsverktyget här:

Vill du lämna synpunkter på utbildningen, kan du mejla oss:

deladinkunskap@kronofogden.se