Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Personuppgiftsincident

Kronofogden anmälde den 24 april en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Incidenten rör mejl som skickats till kontakt@kronofogden.se eller via ett formulär på kronofogden.se.

När ett mejl kommer in via kontakt@kronofogden.se eller mejlformuläret sorteras det till en behörighetsbegränsad mejlkorg. Där kan enbart behörig handläggare öppna, läsa och hantera det.

På grund av ett tekniskt problem har samtliga medarbetare som har åtkomst till mejllådan kontakt@kronofogden.se kunnat öppna behörighetsbegränsade mejlkorgar och därmed kunnat se samtliga avsändares mejladresser samt ämnesrader.

Vi arbetar med att åtgärda detta. Endast de handläggare som har behörighet till mejlkorgen ska kunna se mejladress och ämnesrad. Då detta inte kunnat säkerställas har vi anmält en incident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gällande avsteg från GDPR.