Förebygg ekonomiska problem

Vi arbetar för att motverka att privatpersoner och företag blir överskuldsatta och får betalningsproblem.

Här har vi samlat information till dig som känner oro för din ekonomi. Här finns också verktyg för dig som vill stötta personer som har ekonomiska problem. På sidan hittar du även undervisningsmaterial om privatekonomi och information som riktar sig till barn.