Förebygg ekonomiska problem

Känner du oro för din ekonomi, eller möter du personer med ekonomiska problem i ditt arbete? Då hittar du information och stöd här. Här finns också undervisningsmaterial och information som riktar sig till barn.