Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Utmätning av överskjutande skatt 2024

I april, juni, augusti och december betalar Skatteverket ut överskjutande skatt. Här är datumen om du ska ansöka om verkställighet.

För att du ska kunna vara med vid utmätning av någon som får tillbaka på skatten, ska du skicka en komplett ansökan om verkställighet till oss.

Vi kommer att bearbeta överskjutande skatt för 2024 under fyra perioder i år – i april, juni, augusti och december.

Senast följande datum bör vi ha en komplett ansökan från dig:

  • 1 mars när vi bearbetar i april
  • 6 maj när vi bearbetar i juni
  • 8 juli när vi bearbetar i augusti
  • 4 november när vi bearbetar i december.