Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Ökade utgifter och löneutmätning – vad gäller?

Dina kostnader kan bli högre under tiden din löneutmätning pågår. Du kan få behålla mer av din lön om dina utgifter har ökat.

Bild på mynt och sedlar.
Foto: Kronofogden

Boendekostnader

Vi kan ändra ditt beslut om löneutmätning om du får höjd hyra för din hyresrätt. För att vi ska kunna göra det behöver du meddela oss om din hyra blir högre. Det gör du enklast genom att använda e-tjänsten Mina inkomster och utgifter.

Bor du i villa eller bostadsrätt gör vi en individuell prövning av dina boendekostnader. Då kan utgifter för räntor på bostadslån, uppvärmning och andra driftskostnader vara en del av boendekostnaden. Du kan inte få tillägg för dina ökade kostnader för hushållsel.

Om vi ändrar din utmätning gäller beslutet först nästa gång din lön eller ersättning ska betalas ut. Inte retroaktivt.

Bränslepriser

I samband med utmätning av lön kan vi ta hänsyn till dina kostnader för transport till och från arbetet.

Vi följer Skatteverkets regler om arbetsresor. För resor med egen bil ligger milersättning idag på 25 kronor per mil.

Mat

Kostnader för mat ingår i ditt normalbelopp. Det innebär att du inte får behålla mer i din löneutmätning om du får högre matkostnader.

Medicin och läkarbesök

Du kan få tillägg upp till högkostnadsskyddet för familjens kostnader för medicin och läkarbesök. Om du har sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnads­skyddet måste du ha läkarintyg. Alternativmedicin ingår inte.

Andra kostnader du kan få tillägg för

Du hittar frågor och svar om vad du kan få tillägg för i kategorin Utmätning och vad du kan få behålla på webbplatsen:

Lämna korrekta uppgifter

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter om dina inkomster och utgifter. Annars kan du få behålla för lite eller för mycket i din löneutmätning.

Om dina kostnader har ökat är du välkommen att meddela oss via Mina sidor eller på blankett.

Mina inkomster och utgifter

Normalbeloppen gäller under ett kalenderår

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Vad du får behålla i en löneutmätning