Om Krono... Nyheter ...

Tillfälligt bostadsbidrag förlängs för barnfamiljer

Barnfamiljer får automatiskt höjt bostadsbidrag med 40 procent per månad eller max 2 100 kronor per månad från den 1 juli till och med den 31 december 2024.

Det tillfälliga bostadsbidraget förlängs ytterligare ett halvår och är som mest 2 100 kronor per månad och familj.

Ökande levnadskostnader

Bakgrunden till bidraget är den försämrade ekonomiska situation som barnhushåll med låga inkomster har fått på grund av höga levnadsomkostnader.

Din utmätning kan öka

När vi meddelar nya beslut om löneutmätning eller om vi räknar om gamla beslut tar vi hänsyn till det tillfälliga bostadsbidraget.

Det betyder att vi räknar av det tillfälliga bostadsbidraget från din bostadskostnad. Har din inkomst inte förändrats kommer utmätningen på din inkomst därför att öka lika mycket som bostadsbidraget ökar.

Det här gäller vid skuldsanering

När vi fattar ett beslut om inledande eller ett beslut om skuldsanering kommer vi att räkna med både bostadsbidrag och tilläggsbidrag. Eftersom tilläggsbidraget är tillfälligt räknar vi bara med det fram till sista december. Från och med januari 2025 räknar vi med att bostadsbidraget erhålls utan tilläggsbidrag.