Väntetider

Din väntetid, tiden innan vi börjar arbeta med ditt ärende och tiden det tar för oss att handlägga, är beroende av flera olika faktorer. Här hittar du information om din väntetid. 

Väntetiderna varierar

Väntetiderna är genomsnittliga och kan variera. Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Väntetider i telefonen

Om du vill ringa, hittar du väntetider i telefonen här:

Kundservice svarar

Observera

Väntetiderna för skuldsanering och konkurstillsyn uppdateras inte vecka 27–31.

 1. Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

  Du kan följa dina ärenden på Mina sidor i vår e-tjänst Förelägganden.

  Från att vi tar emot din ansökan tills vi skickar ut handlingar för delgivning

  2–10 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 24 juni–4 juli.
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska betala), tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska göra något) tills vi fattar ett beslut (utslag)

  4 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 9 juli 2024
 1. Verkställighet

  En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänd inom 1–3 vardagar. Du kan följa dina ärenden på Mina sidor i vår e-tjänst Mål som verkställs.

  Från att vi registrerar din ansökan tills vi kan påbörja utredning och exempelvis utmäta för att betala en skuld

  20 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Från att vi registrerar din ansökan tills vi startar utredning

  4–6 Månader
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Från att vi registrerar din ansökan tills du får en utredningsrapport

  9–12 Månader
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Från att en dom om skadestånd vinner laga kraft tills vi skickar ut information till dig

  40 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 10–11 april.
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Redovisning till dig efter att ditt ärende är återkallat eller fullbetalt

  25 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 9 juli 2024

  Betalning

  När du kan få betalt beror på olika faktorer och kan variera:

  • Den som ska betala (gäldenären) betalar när hen får vårt brev ”Skuld att betala”.
  • Om den som ska betala (gäldenären) har en pågående utmätning kan du få betalt när sista betalningsdag har passerat på ditt krav.
  • Du kan få betalt genom utmätning under eller efter vår utredning av gäldenärens ekonomi.

  Utredningsrapport

  Får du inte betalt, utreder vi vilka tillgångar den som ska betala (gäldenären) har och samlar i en utredningsrapport. Rapporten visar att den som ska betala saknar tillgångar som vi kan utmäta för att betala hela skulden på en gång.

  Om det finns en aktuell utredningsrapport får du den genom en så kallad delredovisning inom två–fyra veckor efter vi registrerat din ansökan.

 1. In- och utbetalningar

  Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

  Från att en betalning kommer in på vårt konto tills den lämnar kontot

  3–6 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kommer in den 27 juni–5 juli
  In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 9 juli 2024
 1. Skuldsanering

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får besked om att vi går vidare med ansökan eller avslår den

  6 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 2 juli 2024

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får beslut om att du får skuldsanering

  9 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 2 juli 2024

  Från att vi tar emot din ansökan om omprövning tills vi fattar beslut och meddelar parterna

  5 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 2 juli 2024
 1. Konkurstillsyn

  Från att slutredovisning kommer in till oss tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i avskrivningskonkurser (exklusive taxor)

  12 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 25 juni 2024

  Från att slutredovisning kommer in till oss, tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i utdelningskonkurs

  15 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 25 juni 2024

  Andelen yttranden som vi skickar till tingsrätten inom sex veckor i avskrivnings – och utdelningskonkurser (exklusive taxor)

  100 %
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 25 juni 2024