Väntetider

Din väntetid, tiden innan vi börjar arbeta med ditt ärende och tiden det tar för oss att handlägga, är beroende av flera olika faktorer. Här hittar du information om din väntetid. 

Väntetiderna förändras kontinuerligt

Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.
 1. Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

  Från att vi tar emot din ansökan tills vi skickar ut handlingar för delgivning

  10–11 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 13–16 januari
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska betala), tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska göra något) tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

 1. Verkställighet

  Från att vi registrerar en ansökan tills vi påbörjar en utredning och exempelvis utmäter för att betala en skuld

  20 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Redovisning till dig efter att ditt ärende är återkallat eller fullbetalt

  3 Månader
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att en dom om skadestånd vinner laga kraft tills vi skickar ut information till dig

  20 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–20 januari
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänt inom 1–3 vardagar.

 1. Skuldsanering

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får besked om att vi går vidare med ansökan eller avslår den

  48 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 6 december 2022
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får beslut om att du får skuldsanering

  7 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att vi tar emot din ansökan om omprövning tills vi fattar beslut och meddelar parterna

  3 Månader
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 29 november 2022
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

 1. In- och utbetalningar

  Från att en betalning kommer in på vårt konto tills den lämnar kontot

  1–3 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 30 januari–2 februari
  In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

 1. Konkurstillsyn

  Från att slutredovisning kommer in till oss tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i avskrivningskonkurser (exklusive taxor)

  20 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Från att slutredovisning kommer in till oss, tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i utdelningskonkurs

  24 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 31 januari 2023

  Andelen yttranden som vi skickar till tingsrätten inom sex veckor i avskrivnings – och utdelningskonkurser (exklusive taxor)

  95 %
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 31 januari 2023