Väntetider

 

Din väntetid, tiden innan vi börjar arbeta med ditt ärende och tiden det tar för oss att handlägga, är beroende av flera olika faktorer. Här hittar du information om din väntetid. 

Väntetiderna förändras kontinuerligt

Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.
 1. Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

  Från att vi tar emot din ansökan tills vi skickar ut handlingar för delgivning

  4–7 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–21 november
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska betala), tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska göra något) tills vi fattar ett beslut (utslag)

  4 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 28 november 2023

 1. Verkställighet

  Från att vi registrerar din ansökan tills vi kan påbörja utredning och exempelvis utmäta för att betala en skuld

  20 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Redovisning till dig efter att ditt ärende är återkallat eller fullbetalt

  10 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att en dom om skadestånd vinner laga kraft tills vi skickar ut information till dig

  30 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 31 oktober–2 november
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänt inom 1–3 vardagar.

 1. In- och utbetalningar

  Från att en betalning kommer in på vårt konto tills den lämnar kontot

  1–3 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 23–29 november
  In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

 1. Skuldsanering

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får besked om att vi går vidare med ansökan eller avslår den

  5 Månader
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 10 juli
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får beslut om att du får skuldsanering

  8 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att vi tar emot din ansökan om omprövning tills vi fattar beslut och meddelar parterna

  4 Månader
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 29 augusti
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 28 november 2023

 1. Konkurstillsyn

  Från att slutredovisning kommer in till oss tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i avskrivningskonkurser (exklusive taxor)

  11 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Från att slutredovisning kommer in till oss, tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i utdelningskonkurs

  14 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 28 november 2023

  Andelen yttranden som vi skickar till tingsrätten inom sex veckor i avskrivnings – och utdelningskonkurser (exklusive taxor)

  83 %
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 28 november 2023