Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Det här gäller när du får elstöd

Om du har skulder hos Kronofogden och får elstöd, kan vi utmäta det. Men först tittar vi på vad du har rätt att behålla för ditt uppehälle och om det finns utrymme att utmäta.

Den 20 februari börjar Försäkringskassan betala ut elstöd till hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige. Stödet är en retroaktiv ersättning för kostnader hushållen har haft mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022.

Elstödet är en tillgång vi kan utmäta. Först beräknar vi det belopp som du har rätt att behålla för din och din familjs uppehälle. Finns det utrymme, utmäter vi elstödet.

Elstödet fungerar inte som exempelvis överskjutande skatt där skulder hos oss regleras genom maskinell utmätning eller avräkning.

För dig med löneutmätning

Elstödet påverkar inte din löneutmätning. Men ditt elstöd är en tillgång vi kan utmäta – det sker dock inte genom din löneutmätning.

För dig med skuldsanering

För dig som har skuldsanering påverkar inte elstödet din skuldsanering eller beslut om omprövning, om inte ditt betalningsutrymme före oktober 2022 ska prövas. Det är alltså inte en ersättning för den månad då den betalas ut.

Varning för bedragare

Försäkringskassan varnar på sin webbplats för bedragare. Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstöd.

Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Om någon kontaktar dig och uppger att den är från Kronofogden, kontrollera uppgifterna genom att logga in på Mina sidor.

Mer information

Regeringskansliet: Frågor och svar om elstöd

Fem tips om ekonomin förändras