Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Deklarationsavdrag för ränta på skulder

Den 14 mars öppnar årets deklaration. Behöver du uppgifter om räntor som du betalat under 2022, ska du vända dig direkt till den du är skyldig pengar.

Du kan ha rätt till skatteavdrag

Har du haft skulder kan du ha rätt till avdrag, men det gäller bara för skulder till:

  • företag och
  • privatpersoner.

Det gäller inte för skulder till staten. Du kan till exempel inte göra avdrag för ränta du betalat för en skatteskuld.

Kontakta den du är skyldig pengar för ränteuppgifter

Hur stora avdrag du får göra beror på hur stor del av dina betalningar som gått till ränta respektive kapital. Kontakta fordringsägaren, det vill säga den du har skulden till, för att få korrekt information. Vi har inte tillgång till den fördelningen.