Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Normalbelopp för 2024 klara

Normalbeloppen för nästa år är nu klara. Beloppen gäller från den 1 januari till och med den 31 december 2024.

Hur mycket du som har löneutmätning eller skuldsanering får behålla för din försörjning, förbehållsbeloppet, bestäms utifrån normalbeloppen.

Beloppen för nästa år är omräknade utifrån prisläget i oktober i år. Beräkningen görs med konsumentprisindex. Det är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige.

Två år i rad har beloppen ökat mer än vanligt. Orsaken är prisökningarna på exempelvis livsmedel, bränsle och annat.

I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp, som ska täcka dina vanliga levnadskostnader. Exempel på levnadskostnader är mat, kläder, telefon och hushållsel.

Här är de nya beloppen

Från den 1 januari 2024 är normalbeloppen per månad

  • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
  • 10 061 kronor för makar eller jämställda
  • 3 255 kronor för barn 0–6 år
  • 3 906 kronor för barn 7–10 år
  • 4 558 kronor för barn 11–14 år
  • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

För dig som har löneutmätning

Du behöver inte kontakta oss för att vi ska ändra ditt beslut om löneutmätning. Vi räknar om ditt beslut automatiskt i januari. Har du en digital brevlåda skickar vi ditt nya beslut dit. Har du ingen – skickar vi beslutet per post.

För dig som har skuldsanering

Vi fattar inga nya beslut om skuldsanering på grund av de nya normalbeloppen. Men i de beslut vi fattar framöver, räknar vi med de nya beloppen.

Läs mer om normalbeloppet:

Vad du får behålla i en löneutmätning

Föreskrifter, allmänna råd och meddelanden

Läs mer om konsumentprisindex på Statistiska centralbyråns webbplats:

Konsumentprisindex (KPI)