Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Ny e-tjänst ger bättre koll för sökande och borgenärer

Nu öppnar vi Mina sidor för flera. Du som är sökande och borgenär kan logga in och se dina förelägganden och skulder.

I ett första skede får du som är sökande och borgenär, både privatpersoner och företag, en samlad vy över dina mål – förelägganden och mål som verkställs. Du som har upp till 120 mål kan använda den nya e-tjänsten Mina krav mot andra.

Nytta för dig

Du som är sökanden kan ta del av en hel del information om dina förelägganden, exempelvis

  • vilka som är svaranden
  • om svaranden har svarat på mottagningsbeviset
  • om svaranden har invänt
  • vilka mål som är beslutade
  • vilka mål som har ombud.

Du som är borgenär kan exempelvis se en lista på mål med information om

  • gäldenärens namn
  • måltyp
  • målnummer
  • om målen är pågående eller avslutade.

Nästa steg

Tjänsten Mina krav mot andra kommer att byggas på efter hand. Framöver kan du exempelvis se en detaljsida för varje pågående mål.