Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Allt fler har förtroende för Kronofogden

Aldrig tidigare har förtroendet för Kronofogden varit så högt. Det visar Kantar Publics anseendeindex. I årets mätning får myndigheten ett index på 50 och ligger på plats 15.

Anseendeindex senaste fem åren

Placeholder 21:9
Kronofogdens anseendeindex de senaste fem åren.

Kantar Public har presenterat sin årliga mätning av myndigheternas anseende. Kronofogdens anseendeindex är 50 – myndighetens bästa resultat någonsin och en rejäl ökning med sju punkter jämfört med förra årets 43.

Det betyder att myndigheten hamnar på delad plats 15 av de 46 undersökta myndigheterna.

Index omkring 50 högt

Kronofogden är en av sex myndigheter som ökar mest i anseende jämfört med i fjol. Enligt Kantar Public är ett anseendeindex över 50 högt för myndigheter i Sverige. Genomsnittligt index är 37.

– Det är otroligt glädjande att allt det hårda arbete vi gemensamt gör visar sig i ökat förtroende. Varje möte med våra kunder, vare sig det är i telefon, ansikte mot ansikte, digitalt eller genom media, bygger förtroendet hos dem vi möter. Det ska vi alla vara stolta över, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde.

Kustbevakningen i topp

Kustbevakningen ligger för tredje året i rad på förstaplatsen med 67 i anseendeindex. Därefter kommer Valmyndigheten och SMHI med ett index på 63 respektive 61.

Myndigheter i botten

Myndigheterna i bottentrojkan är samma som i fjol. Lägst förtroende bland allmänheten har Migrationsverket, -15, Arbetsförmedlingen, -12, och Försäkringskassan, 3.

Omvärldsfaktorer påverkar

Enligt Kantar Publics rapport påverkar omvärldsfaktorer som bland annat krig i Europa samt stigande priser och räntor allmänhetens bild av olika aktörer i samhället. Även medietrycket är en faktor som sannolikt påverkar myndigheternas anseende. Undersökningen visar att allmänhetens mediebild av Kronofogdens är övervägande positiv.

Mer om undersökningen

Kantar Public har ur sin webbpanel frågat 9 542 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 46 myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv:

  • övergripande rykte/anseende
  • personligt intryck
  • tillit
  • kvalitet i myndighetens tjänster
  • framgång.

Du kan läsa mer om anseendeindex och rapporten på Kantar Publics webbplats:

Anseendeindex myndigheter 2023