Tillgänglighetsredogörelse

Vårt mål är att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla våra besökare. Men vi är inte där riktigt ännu.

Kronofogden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur myndigheten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Behöver du innehåll från kronofogden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss via vårt mejlformulär eller ringa oss.

Mejla oss

0771–73 73 00

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss via vårt mejlformulär så att vi får veta att problemet finns.

Mejla oss

DIGG har ansvar för tillsynen

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om bristande tillgänglighet eller din begäran om att tillgängliggöra innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Mejla till DIGG:

info@digg.se

Anmäl bristande tillgänglighet:

Anmäl bristande tillgänglighet

Skicka brev till DIGG:
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

Mer information om tillgänglighet

Vill du veta mer om tillgänglighet kan du läsa vad som gäller för offentliga webbplatser och digitala plattformar på DIGG:s webbplats.

Digital tillgänglighet

Inte helt tillgänglig

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De med funktionsnedsättning kan ha problem med att ta till sig innehållet.

För dem med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • På samlingssidan för kontor finns en karta. De knappar som finns på kartan, som förstorar, förminskar eller visar kartan i helskärm samt visar din plats, har tillgänglighetsnamnen Förstora, Förminska, Växla helskärmsläge och Använd din plats. Tillgänglighetsnamnet är det som en skärmläsare läser upp och det röstkommando som gör att knappen aktiveras. Namnen stämmer inte överens med de synliga etiketterna. En besökare som navigerar på webbplatsen med hjälp av röstkommandon vet inte vilka röstkommandon som aktiverar dessa knappar. Samma sak gäller för den karta som finns på respektive kontors sida.

För dem med kognitiv nedsättning

 • Det finns ett antal puffar som har en för lång länktext. Orsaken är att både rubrik och ingress ingår i länktexten. Det gör att besökare med skärmläsare som skummar igenom en sida får för mycket innehåll uppläst.
 • Många sidor har långa texter.
 • Vissa ingångar har en djup navigationsstruktur.

För alla

 • Innehållet på webbplatsen innehåller flera svåra ord och termer. Vi förklarar först vad termen betyder och skriver sedan det svåra ordet. Två exempel är att vi i början av en text skriver den som vill ha betalt (sökanden) och den du har en skuld till (borgenären). Men det förekommer att vi är inkonsekventa och inte förklarar våra ord och termer.
 • Det kan förekomma otydliga och inkonsekventa länkttexter.
 • Vissa bilder och diagram kan sakna eller har otillräcklig alt-text och beskrivning.

Hur åtgärdar vi bristerna?

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling genom

 • mer formaliserade rutiner och arbetssätt
 • kravställning för WCAG
 • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ
 • kompetenshöjande insatser och utbildningar.

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet.

Vi involverar besökarna på webbplatsen och andra medborgare, med eller utan funktionsnedsättning, genomför bland annat djupintervjuer och enkäter. Vi låter utomstående aktörer kontinuerligt granska webbplatsen ur ett tekniskt tillgänglighetsperspektiv.

Målet är att webbplatsen ska ge en sammanhängande och tillgänglig upplevelse för alla våra besökare.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Vi har ett antal publikationer som gemensamt går under beskrivningen handböcker. Handböckerna har i första hand upprättats som internt stöd för våra medarbetare. Vi visar handböckerna på webbplatsen då andra, exempelvis jurister, domstolar och övriga delar av rättsväsendet, efterfrågar innehållet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • På webbplatsen finns pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa pdf-dokument behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-03-07.