Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Villkor för elstöd till företag

Elstöd till företag kan inte ges till den som har vissa skulder hos oss.

Du som företräder en juridisk person eller har enskild firma kan från och med den 30 maj ansöka hos Skatteverket om elstöd.

Villkor kopplade till stödet

Flera villkor är kopplade till stödet. Ett villkor är att den juridiska personen eller den enskilda firman inte får ha skulder hos oss, som vi handlägger som allmänna mål.

Som allmänna mål handlägger vi skatteskulder och vissa andra liknande skulder till staten eller kommuner. Skulder till företag och privatpersoner handlägger vi aldrig som allmänna mål.

Skulderna får inte finnas hos oss när Skatteverket beslutar om elstöd. Du kommer i samband med att du ansöker om stödet få intyga att du inte har några skulder som handläggs som allmänna mål. Du behöver däremot inte lämna något underlag från oss till Skatteverket.

Ta reda på vilken sorts skuld du har

Du kan logga in på Mina sidor och se vilka skulder den juridiska personen du företräder eller din enskilda firma har:

Mina skulder

Betala skulder innan du ansöker

Du som företräder en juridisk person eller har enskild firma kan betala eventuella skulder innan du ansöker om elstöd. Hur du betalar till oss kan du läsa mer om på webbplatsen:

Så betalar du/företaget

Om du får elstöd

Om du får elstöd och har skulder hos oss, kan vi utmäta elstödet för att betala på dina skulder.

Mer information

Läs mer om elstöd för företag på Skatteverkets webbplats:

Elstöd till företag