Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack
Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Har du fått ett brev med ett krav?

Om du har fått ett brev (föreläggande) där en person eller ett företag vill att du ska betala så behöver du agera.

Placeholder 21:9
Foto: Kronofogden

Du behöver svara så snart som möjligt att du har mottagit kravet, oavsett om du tycker att kravet är rätt eller fel.

Du kan svara att du har mottagit brevet på ett av följande sätt:

  • Logga in och svara på Mina sidor.
    Mina sidor
  • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
  • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

När du har svarat att du har mottagit brevet behöver du ta ställning till kravet.

Ta reda på hur du tar ställning till ett krav.

Någon vill att du ska betala

Vill du veta mer om hur det går till när du får ett krav?

Läs mer om hur du kan förebygga ekonomiska problem.

Stöd och tips som rör privatekonomi