Om du har skyddade personuppgifter

Det är viktigt att du berättar för oss om du har skyddade personuppgifter. Orsaken är att handlingar och uppgifter som finns hos oss oftast är offentliga.

Var kan det finnas känsliga uppgifter?

Det kan finnas känsliga uppgifter om dig, exempelvis i

  • våra databaser
  • dokument som du skickar till oss
  • domar eller beslut från domstolar och andra myndigheter.

Vad innebär detta för dig?

Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Då berättar vi vilka uppgifter som du ska skicka in i samband med exempelvis en ansökan.

Våra e-tjänster

Du kan använda våra e-tjänster även om du har skyddade personuppgifter. Om någon i familjen har skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om det. Innan du lämnar uppgifter till oss är du välkommen att höra av dig för att ta reda på vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna i ditt ärende.

Tänk också på att känsliga uppgifter kan finnas i andra dokument som du skickar till oss.

Har du frågor?

Om du har frågor som rör personuppgifter är du välkommen att mejla till oss. Du kan använda vårt mejlformulär:

Mejla oss

Har du andra frågor kan du också använda vårt mejlformulär eller ringa.