Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och i olika delar av vår verksamhet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas ihop med en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är

  • ditt namn
  • din adress
  • din mejladress
  • ditt personnummer
  • din IP-adress när du surfar på nätet.

Vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och i olika delar av vår verksamhet. Dina personuppgifter kan komma in till oss på olika sätt, till exempel via e-tjänster, blanketter och webbformulär. Vi får även in personuppgifter från andra myndigheter.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs att vi har en så kallad rättslig grund för vår behandling. En rättslig grund kan vara att vi behöver behandla dina uppgifter för att fatta beslut eller utföra andra uppgifter av allmänt intresse.

Du kan läsa mer om vad som menas med rättslig grund för behandling av personuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats:

Rättslig grund för ­behandling av personuppgifter

Kronofogden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi genomför. Det innebär att vi ansvarar för att hantera dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med lagar och förordningar. Syftet med reglerna är att skydda din personliga integritet.

Personuppgifter i allmänna handlingar

Dina personuppgifter kan finnas i allmänna handlingar hos oss. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av allmänna handlingar, om det inte hindras av sekretess. Dataskyddsförordningen (GDPR) hindrar inte att vi lämnar ut allmänna handlingar, även om de innehåller personuppgifter. Det betyder att vi kan lämna ut dina personuppgifter, om någon begär att få del av dem enligt offentlighetsprincipen.

Kontakta oss

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter? Då kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Du kan ta reda på vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter och hur du utövar dem på webbplatsen:

Dina rättigheter

Vill du komma i kontakt med oss kan du även vända dig till vår kundservice:

Kundservice svarar

Externa länkar

Du kan läsa mer om reglerna för behandling av personuppgifter på IMY:s webbplats:

Introduktion till dataskyddsförordningen

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med följande lagar och förordningar: