Personuppgifter i konkurs eller för dig som har krav i konkurs

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter vid konkurstillsyn.

Vi behandlar uppgifter om både privatpersoner och juridiska personer som förekommer i ärenden som rör

  • tillsyn i konkurser
  • tillsyn över lönegaranti vid konkurs
  • företagsrekonstruktion.

Personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter vi behandlar rör

  • konkursförvaltares och konkursbons identitet
  • konkursgäldenärens identitet
  • domstolsavgöranden
  • åtgärder i ärenden.

När behandlar vi personuppgifter?

Vi får huvudsakligen endast behandla uppgifter som behövs för vår handläggning av ärenden som rör

  • konkurstillsyn
  • mål om lönegaranti
  • tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.