Personuppgifter när du ska ha betalt

Om du anser att någon har en skuld till dig eller ska lämna tillbaka egendom som är din, kan du få hjälp av oss. Vi kallar dessa ärenden för betalningsföreläggande och handräckning. När vi handlägger ärendena behandlar vi dina personuppgifter.

Vi behandlar uppgifter om både privatpersoner och juridiska personer som förekommer i ärenden som rör krav på att någon ska betala eller göra något – betalningsföreläggande och handräckning.

Betalningsföreläggande och handräckning

Målen om betalningsföreläggande handlar om att vi hjälper den som vill ha betalt att få kravet fastställt i ett beslut (utslag). Ett sådant beslut krävs även för att vi ska hjälpa till med att driva in skulden. Vi kan också hjälpa till om kravet handlar om att någon ska göra något (handräckning). Då utfärdar vi ett beslut (utslag) som säger att någon ska

 • göra något, exempelvis flytta från en lägenhet (vräkning)
 • lämna tillbaka egendom som tillhör dig.

Personuppgifter om privatpersoner

När det gäller privatpersoner behandlar vi följande personuppgifter:

 • identitet
 • bostadsadress
 • anställning.

Personuppgifter om juridiska personer

När det gäller juridiska personer behandlar vi följande personuppgifter:

 • identitet
 • adress
 • firmatecknare
 • andra företrädare.

Vad behandlar vi mer?

Dessutom behandlar vi personuppgifter om förhållanden som är av betydelse för handläggningen av målen, exempelvis vad skulden gäller. Vi får även i vissa fall behandla uppgifter om lagöverträdelser, exempelvis brott eller domar i brottmål.

Här kan personuppgifterna finnas

Dina personuppgifter kan finnas på flera ställen, exempelvis i

 • yrkanden
 • grunder
 • beslut
 • andra åtgärder.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter om vi behöver uppgifterna för

 • handläggning av betalningsföreläggande eller handräckning
 • beslut om att en fastighet som ställts som säkerhet ska säljas för att betala en skuld (betalningsfastställelse ur pant)
 • att meddela beslut (utslag)
 • vid tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Vi lämnar uppgifter till andra

Vi lämnar uppgifter till andra myndigheter som behöver dem i sin verksamhet. Vi lämnar även regelbundet uppgifter elektroniskt till vissa kreditupplysningsföretag.

Dessutom lämnar vi uppgifter till dem som vill ha betalt (sökande) och till den som har tagit emot ett krav (svarande). Vi kan exempelvis skicka utslag digitalt till sökande om hen uppfyller kraven för att ansluta till vår digitala tjänst.