Rättelse av uppgifter

Uppgifter om dig behöver oftast inte finnas kvar i våra register om de har registrerats där av misstag, till exempel för att du gjort fel när du betalar eller om ett betalningskrav felaktigt gått till Kronofogden. Du har då rätt att begära rättelse.

När rättar vi uppgifter?

Vi kan i vissa fall besluta om att rätta oriktiga, felaktiga och missvisande uppgifter i våra register. Det kan exempelvis vara så att uppgifter om en skuld kan få andra att tro att du inte ville betala eller inte kunde betala, fast det var helt andra orsaker som gjorde att en skuld registrerades hos oss.

Skulden ska vara betald eller återkallad

Tänk på att en aktuell skuld måste vara helt betald eller återkallad för att uppgifterna ska kunna vara missvisande.

Hur gör du för att begära rättelse?

Om du vill ha en rättelse i våra register så måste du lämna in en ansökan till oss.

Ansökan ska innehålla

  • ditt personnummer eller organisationsnummer
  • information om vilka uppgifter du vill få rättade
  • omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande
  • kvitton eller andra handlingar som bevisar detta
  • en förklaring till om skulden är betald eller återkallad.

Skicka brev eller ansökan: Ansökan om rättelse

Vill du att någon företräder dig?

Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.

Vad händer sen?

Om vi gör en rättelse i våra register, får även kreditupplysningsföretagen veta det. De måste då göra en ändring i sina register.

Du har möjlighet att låta en domstol pröva frågan om vi inte kan rätta uppgifterna på det sätt som du vill. Du kan då överklaga vårt beslut. Hur du gör framgår av beslutet.

Vill du ha mer information?

Välkommen att kontakta vår kundservice.

Kundservice svarar