Dataskyddsombud

Kronofogdens dataskyddsombud är en stöd- och kontrollfunktion för dataskyddsfrågor inom myndigheten.

Dataskyddsombudets uppdrag omfattar bland annat att:

  • vara kontaktperson för de registrerade personerna och för tillsynsmyndigheten
  • informera om dataskyddsbestämmelser
  • ge råd om dataskydd
  • ge råd vid konsekvensbedömningar
  • kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna.

Har du frågor om hur Kronofogden behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter som registrerad? Då kan du kontakta dataskyddsombudet genom att mejla:

dataskyddsombud@kronofogden.se

Har du andra frågor, exempelvis i ett enskilt ärende, kan du

  • ringa oss
  • mejla genom att använda vårt mejlformulär.

Mejla oss