Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i våra datasystem i enlighet med lagar och förordningar. Syftet med reglerna är att skydda din personliga integritet.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den innebär att rättigheterna för privatpersoner och enskilda firmor blir starkare. Samtidigt får vi som behandlar personuppgifter tydligare skyldigheter.

Förordningen innehåller bestämmelser om

  • hur vi får behandla personuppgifter
  • rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter
  • att överklaga ärenden om personuppgifter.

Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då den svenska personuppgiftslagen (PUL).