Personuppgifter i en skuldsanering

Vi behandlar dina personuppgifter om du har ansökt om skuldsanering, fått skuldsanering eller om du ska ha betalt av någon som har skuldsanering.

Vi behandlar personuppgifter om både privatpersoner och juridiska personer som förekommer i ärenden som rör skuldsanering.

Personuppgifter om privatpersoner

Om du finns i våra register behandlar vi dina personuppgifter. Här är exempel på uppgifter som kan finnas i våra databaser om dig som är privatperson:

 • identitet
 • bostadsadress
 • ekonomiska förhållanden
 • familjeförhållanden.

Personuppgifter om juridiska personer

När det gäller juridiska personer behandlar vi följande personuppgifter:

 • identitet
 • adress
 • företrädare.

Här kan personuppgifterna finnas

Dina personuppgifter kan finnas på flera ställen, exempelvis i

 • yrkanden
 • grunder
 • beslut och övriga åtgärder i ärendena
 • betalningstjänsten
 • lagöverträdelser, exempelvis brott eller domar i brottmål om uppgifterna är grund för ett krav i ett ärende.

I dessa ärenden kan uppgifterna finnas

Vi får behandla uppgifter om de behövs för vår handläggning av ärenden om

 • skuldsanering
 • tillsyn, kontroll, uppföljning och planering som rör din skuldsanering
 • att förebygga överskuldsättning.

Vi lämnar uppgifter till andra

Vi får lämna uppgifter till andra myndigheter som behöver dem i sin verksamhet. Vi lämnar också information om skuldsanering och skuldsanering för företagare till den europeiska e-juridikportalen.