Handböcker

Handböcker är instruktioner inom ett visst ämnesområde. De ska ge våra handläggare vägledning i det dagliga arbetet.

Handböckerna har ett internt perspektiv och syfte. För en läsare utan särskilda förkunskaper kan de upplevas som ganska tekniska och detaljerade. Det kan också hända att det finns länkar till dokument i en handbok. Länkarna fungerar ofta endast inom myndigheten.

Trots att handböckerna är interna har vi valt att publicera dem på vår webbplats. Vi tror att de kan ge dig en bredare bild och bättre förståelse för hur vi hanterar ärenden inom myndigheten.

Observera

Vi arbetar med att uppdatera Handbok om specialverkställighet och Handbok om internationell verkställighet. Vi publicerar dem på webbplatsen så snart arbetet är klart.