Lagar och regler

Det finns många lagar och förordningar som berör vår verksamhet. En del reglerar vår kärnverksamhet, medan andra reglerar förvaltning och samverkan med andra myndigheter.

Olika rättskällor styr och är viktiga för vårt arbete. Här hittar du ett urval.

Du hittar bland annat:

  • författningar som är centrala för vår verksamhet
  • våra föreskrifter
  • ställningstaganden
  • handböcker
  • remissvar.

Urval av lagar och förordningar

Det finns många lagar och förordningar som berör vår verksamhet. I uppräkningen nedan finns främst författningar som reglerar vår kärnverksamhet och olika lagar som berör förvaltning och samverkan med andra myndigheter.

Grundlagarna har en högre dignitet än de här uppräknade lagarna och förordningarna, men lämnas utanför uppräkningen.

Konventioner som påverkar vår verksamhet