Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Beslut om att du/företaget ska flytta

Vi kan besluta att du eller ditt företag ska vräkas (avhysas) om du inte har betalat hyran eller avgiften, flyttat, eller på annat sätt kommit överens med hyresvärden eller bostadsrätts­föreningen. Beslutet (utslaget) innebär att sökanden kan få vår hjälp med vräkningen.

Din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen (sökanden), har ansökt om vår hjälp med att vräka (avhysa) dig eller ditt företag. Vi säger att vi verkställer beslutet. Beslutet kan vara ett utslag, en dom eller ett beslut från Hyresnämnden.

Skjuta upp vräkningen

Ta alltid snabbt kontakt med din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen eller deras ombud (ofta ett inkassobolag). Försök reda ut situationen, till exempel genom att undersöka om det finns möjlighet att skjuta upp vräkningen (uppskov). Du kan ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen. I vissa fall kan vi besluta att du får mer tid på dig (anstånd) även om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen inte går med på det. 

Har du frågor?

Har du frågor kan du kontakta oss, din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Behöver du rådgivning kan du också vända dig till socialförvaltningen och budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Så här går en vräkning till

Du eller ditt företag får ett brev som heter "Underrättelse om avhysning". I brevet står det vilken dag och tid du kommer att bli vräkt. Vi skickar samma information till hyresvärden och socialförvaltningen när det gäller privatpersoner.

Bäst att du eller företaget flyttar själv

Det bästa är att du eller ditt företag flyttar själv, innan vräkningen ska äga rum. Då undviker du kostnader vi tar ut för flytten. Flyttar du själv, ska du ha tömt lägenheten, bostadsrätten eller lokalen på saker, inklusive skräp, och lämnat tillbaka nycklarna.

Meddela hyresvärd eller bostadsrättsföreningen

Kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningen och berätta att du eller företaget har flyttat. Lämna tillbaka nycklarna. Meddela även oss.

Anmäl din flytt till Skatteverket

Anmäl din flytt till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Har du barn som flyttar med ska du även anmäla att de flyttar. Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du har flyttat.

Skatteverket: Flyttanmälan

Om du inte flyttar självmant

Vi genomför vräkningen om du eller företaget inte flyttar självmant. Kan vi inte skaffa något lämpligt förvaringsutrymme efter vräkning från lokal, kan vi besluta att sälja eller slänga din egendom.

Glöm inte

Se till så att du får med dig privata saker, till exempel hygienartiklar, mediciner, viktiga papper, kläder för några dagar och annat du behöver den närmaste tiden.

Du behöver se till att eventuella husdjur blir omhändertagna. Är husdjuren kvar vid dagen för vräkning, omhändertas de och riskerar att avlivas.

Du som är företagare ska se till att du får med dig dator, verktyg, viktig dokumentation och annat du behöver när du lämnar lokalen.

Tips!

Se till att du eller företaget har tagit med dig viktiga dokument eller annat som du behöver den närmaste tiden.

Dagen för vräkningen

På dagen för vräkningen kommer vi och hyresvärden eller en representant för bostadsrättsföreningen till din lägenhet, bostadsrätt eller lokal. Är du hemma behöver du omedelbart lämna bostaden.

Vi byter lås på din bostad, lokalen eller förrådet. Samma dag, eller några dagar senare, tömmer en flyttfirma bostaden eller lokalen. Mat, odiskat porslin, fuktiga textilier, skräp eller annat som inte går att förvara i magasin slänger flyttfirman direkt.

Kostnaderna för flytten får du eller ditt företag betala. Du kan även få betala för

  • flyttstädning
  • magasinering
  • andra avgifter och kostnader din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen har haft. Du hittar mer information på webbplatsen.

Avgifter och kostnader

Observera

Du kan få en betalningsanmärkning om du blir vräkt. Du hittar mer information på webbplatsen.

Kan uppgifter hos er ge en betalningsanmärkning?

Det här händer efter vräkningen

Din eller företagets egendom magasineras i högst tre månader. Oftast förvaras egendomen hos särskilda magasineringsföretag. I vissa fall tar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen hand om sakerna.

Observera

Vi slänger eller säljer saker som du inte hämtar ut inom tre månader.

Du eller ditt företag betalar för magasineringen

Magasineringen kostar pengar. Du eller ditt företag måste betala kostnaden.

Om du har frågor

Kontakta oss om du har frågor om var sakerna är magasinerade och när du senast måste hämta dem. Om du har ytterligare frågor om själva magasineringen tar du kontakt med den som förvarar egendomen.