Vi utreder din/företagets ekonomi

När du eller ditt företag har skulder i våra register utreder vi om du eller företaget har tillgångar som vi kan utmäta för att skulderna ska bli betalda.

Vad utreder vi för en privatperson?

Vi utreder om du har tillgångar vi kan utmäta, exempelvis

 • lön, inkomst eller annan ersättning
 • lös egendom, exempelvis
  • pengar på bankkonto
  • bilar
  • pengar du skulle få tillbaka på skatten
  • bostadsrätt
 • fast egendom, exempelvis
  • fastighet.

Så här går utredningen till

Vi kan kontakta

 • din arbetsgivare
 • Försäkringskassan
 • a-kassan.

Vi vill få veta vad du har i

 • lön
 • sjuk- och föräldrapenning
 • pension
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsbidrag.

Vi tar hänsyn till din partners inkomst

Om du är gift eller sammanboende tar vi hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så sätt kan din löneutmätning påverka din partner. Vi gör däremot ingen löneutmätning av din partners inkomst för att betala dina skulder.

Vad vi kan utmäta

I princip kan vi utmäta alla ersättningar, under förutsättning att ersättningen är tillräckligt stor när vi gör en beräkning av utmätningsbart belopp.

Men det finns också ersättningar som vi inte får utmäta, bland annat

 • socialbidrag
 • handikappersättning
 • ersättning för arbete som utförs av personer som är intagna på en kriminalvårdsanstalt.

Det här är endast några exempel – du hittar mer information på vår webbplats.

Vad du får behålla i en löneutmätning

Du är också välkommen att kontakta oss. ​

Lämna korrekta uppgifter

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter om dina inkomster och utgifter för att utmätningen av din lön ska bli rätt. Gör du inte det riskerar du att få för lågt belopp att leva på.

Använd vår e-tjänst eller svara på brevet

Du kan lämna uppgifter om dina inkomster och utgifter via vår e-tjänst.

Vill du veta mer om tjänsten?

Mina inkomster och utgifter

Du får också ett brev från oss där vi ber dig lämna uppgifter om dina inkomster och utgifter. Därefter fattar vi beslut om utmätning av din inkomst.

Vad händer om du inte svarar?

Om du inte svarar kan vi besluta om utmätning ändå. Då beräknar vi dina kostnader utifrån olika schablonbelopp. Uppgiften om din inkomst får vi från din arbetsgivare eller den som betalar ut din ersättning, till exempel Försäkringskassan eller a-kassan.

Vad utreder vi för ett företag?

Vi utreder om företaget har tillgångar vi kan utmäta, exempelvis

 • överskott på skattekontot
 • fordringar, exempelvis om någon är skyldig företaget pengar
 • fastigheter – de kan utmätas för att betala lån som fastigheten är pantsatt för, eller andra skulder om fastigheten är värd mer än den är belånad för.

Så här går utredningen till

Vi utreder vilka tillgångar företaget har, bland annat genom

 • att fråga olika personer, myndigheter eller företag som kan ha upplysningar om företagets tillgångar
 • registerforskning, exempelvis i register som ger information om företagets tillgångar
 • att besöka företaget (förrättning).

Vi kan komma hem till dig eller företaget

Har du fått brevet ”Underrättelse om utsatt utmätningsförrättning” kommer vi hem till dig eller besöker företaget. Vi vill veta om det finns tillgångar som vi kan utmäta och sälja för att betala skulderna. Om du har tillgångar kan vi ta med oss sakerna direkt. Ibland måste vi komma tillbaka senare för att hämta dem.

Utmäta lön eller egendom

Kontakta oss om du/företaget betalat skulden

Kontakta oss om du redan har betalat skulden innan vi ska komma hem till dig eller besöka företagets lokaler. Då ställer vi in.

Du eller företaget ska skicka in kvitto på att skulden är betald innan besöket.

Vad händer om du inte är hemma?

Om du inte är hemma vid besöket (förrättningen) kan vi i vissa fall ta hjälp av en låssmed för att komma in i din bostad eller företagets lokaler.

Allt samlas i en utredningsrapport

Det vi gjort för att utreda dina eller företagets tillgångar samlar vi i en utredningsrapport. Vi skriver utredningsrapporten när vi kommit fram till att tillgångarna som går att utmäta inte täcker skulderna. Den skickas till dig och till de du har skulder till.

Det här innehåller rapporten

I utredningsrapporten står det om vi har hittat tillgångar vi kan utmäta och vilka de är. Det kan till exempel vara uppgifter om

 • din arbetsgivare, om det kan bli aktuellt med löneutmätning
 • fordon/egendom som vi kan ha hämtat in
 • besök i ditt hem eller företagets lokaler (förrättning) som vi kan ha gjort.

Om dina eller företagets tillgångar inte har något utmätningsbart värde står det också i rapporten.

Vem kan använda rapporten?

Utredningsrapporten kan också användas av den du har en obetald skuld till (sökanden), för att lämna in en konkursansökan mot dig. Kreditupplysningsföretag får också rapporten.

Böter och viten

Böter (och viten) som vi inte kunnat driva in kan i vissa fall förvandlas till fängelse i lägst 14 dagar och högst tre månader. Bötesförvandling kan komma i fråga om

 • du avsiktligt inte betalat eller
 • det finns särskilda skäl motiverat från allmän synpunkt.

Om du ändå kan betala, kontakta oss för att få veta vilket belopp du ska betala.

Läs mer om hur du betalar till Kronofogden:

Bötesförvandling

Frågor och svar