Göra avdrag för barnens vistelse hos dig

Om dina barn bor hos dig, samtidigt som du betalar underhåll och har utmätning i din inkomst, kan du få avdrag på underhållsbidraget.

Du som är underhållsskyldig för dina barn har rätt till avdrag på underhållsbidraget om du har haft barnet hos dig under

 • en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller
 • minst sex hela dygn under en kalendermånad.

För varje dygn får du tillgodoräkna dig ett avdrag med vanligtvis 1/40 av underhållsbidraget.

Du har inte rätt till något avdrag om underhållsbidraget redan från början har fastställts med hänsyn till att barnet ska bo hos dig vissa tider.

Observera

Om du får underhållsstöd gör du din anmälan till Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Anmälan/intyg barns vistelse hos underhållsskyldig

Anmäl att barnet bott hos dig på en blankett

För att vi ska kunna göra avdrag på underhållsbidraget behöver du

 • anmäla att ditt barn bott hos dig
 • styrka att du har haft barnet hos sig under den aktuella tiden, till exempel med ett
  intyg från den andra föräldern (vårdnadshavaren).

Ansök snarast efter att barnet bott hos dig, eller inom tre månader från slutet av den kalendermånad då barnet bott hos dig.

Anmäl en vistelseperiod per blankett.

Fyll i blanketten

Fyll i uppgifter om

 • dig som är underhållsskyldig
 • barnet eller barnen som bott hos dig
 • särskilda upplysningar.

Du behöver ett intyg från den andra föräldern

Du måste också få ett intyg från barnets andra föräldern (vårdnadshavaren) om att

 • barnet bott hos dig
 • under vilken period.

Observera

När vi beräknar antalet dygn räknas det sista dygnet i vistelsen alltid som ett helt dygn. Detta gäller inte om hela vistelsen är kortare än ett dygn.

Skicka ansökan, inklusive intyg från den andra föräldern (vårdnadshavaren), till det kontor som handlägger utmätningen av din lön.

Våra kontor