Mina inkomster och utgifter

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter om dina inkomster och utgifter så att vår beräkning av vad vi kan utmäta blir rätt.

När vi ska göra en utredning av dina tillgångar är det viktigt att du har redogjort för dina inkomster och utgifter. Det gör du enklast genom att använda vår e-tjänst Mina inkomster och utgifter. Du kan även använda blanketten Redogörelse för inkomster och utgifter eller mejla in din redogörelse för inkomster och utgifter.

Förbered dig

Förbered dig genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter mycket noggrant. Annars kan vi beräkna dina inkomster och utgifter utifrån ett förutbestämt belopp (schablonbelopp).

Observera

Om schablonbeloppet inte stämmer med din situation kan det betyda att du får behålla ett lägre belopp än du har rätt till när vi beslutar om löneutmätning.

Beräkna vad du får behålla

Du kan beräkna vad du får behålla, ditt förbehållsbelopp. Beloppet är till för att du ska klara din och din familjs försörjning vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

Beräkna ditt förbehållsbelopp

Se din löneutmätning

Har du ett beslut om löneutmätning hittar du information om den på Mina sidor.

Mina sidor

Att ansöka via vår e-tjänst eller på en blankett skiljer sig lite åt, men grunden är att du ska fylla i uppgifter om

 • dig och dina kontaktuppgifter
  • telefonnummer
  • e-post
  • din adress
 • dina familjeförhållanden
  • om du är ensamstående eller om du bor ihop med en partner
  • barn som bor hemma eller inte
 • din inkomst
  • kontaktuppgifter till din arbetsgivare – namn och adress
  • din inkomst – hur ofta den betalas ut och skattesats
  • om du har annan ersättning eller andra förmåner
 • din partners inkomst
  • hens inkomst – hur ofta den betalas ut och skattesats
  • om hen har andra förmåner
 • ditt boende
  • vilken typ av boende
  • kostnaden för boendet – och vad som ingår i kostnaden, exempelvis hyra, amortering, ränta eller värmekostnader
  • om du har bostadstillägg eller inte
  • övriga kostnader
 • övriga kostnader
  • kör du bil till din arbetsplats och i så fall hur många kilometer per dag
  • åker du kollektivt och kostnaden för det
  • underhåll – hur mycket du betalar och till vem
  • kostnad för barnomsorg
  • kostnad för sjukvård och läkemedel
 • din partners övriga kostnader
  • kör hen bil till sin arbetsplats och i så fall hur många kilometer per dag
  • åker hen kollektivt och kostnaden för det.

När du har fyllt i alla uppgifter – gå igenom allt noggrant från början. Gör eventuella ändringar eller lägg till det du har missat. Skicka sedan in din redogörelse.

Även under en pågående löneutmätning kan du lämna nya uppgifter. Om din ekonomi ändras till det sämre eller till det bättre, kan vi justera beslutet.

Om vi ändrar din utmätning gäller beslutet först nästa gång din lön eller ersättning ska betalas ut. Inte retroaktivt.

Om du inte lämnar uppgifter

Väljer du att inte lämna uppgifter eller glömmer att ta med utgifter kan det leda till att vi utmäter ett för högt belopp. Det betyder att du får behålla för lite pengar.