Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack
Kundserv... Frågor o...

Jag vill ha hjälp att driva in en skuld (verk­stäl­lig­het) – vad kostar det?

Grundavgiften för att ansöka om vår hjälp med att driva in en skuld (verkställighet) är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska driva in skulden.

Du hittar mer information om våra avgifter och ansökan på vår webbplats: