Kundserv... Frågor o...

Påverkar de höga bränslepriserna min löneutmätning?

Vi är medvetna om att både bensin och diesel har blivit väldigt dyrt.

I samband med utmätning av lön kan vi ta hänsyn till dina kostnader för transport till och från arbetet.

Vi följer Skatteverkets regler om milersättning, och även om drivmedel har blivit dyrare har inte milersättningen höjts. Ersättningen ligger i dag på 18.50 kronor per mil och det är den summan vi använder vid beräkning av dina resekostnader.

Riksdagen har beslutat om nya regler för reseavdrag, vilka träder i kraft den 1 januari 2023. Exakt hur de kommer att tillämpas är under utredning.