Kundserv... Frågor o...

Jag som sökande har fått pengar genom er, men nu har domstolen ändrat beslutet – vad gäller?

Har du fått pengar utbetalda, ska du betala tillbaka dem. Det gör du direkt till den beslutet gäller (gäldenären). Du ska inte vänta på instruktioner från oss.

Om du inte betalar kan den som ska få betalt få hjälp av oss. Vi skickar ett brev till dig och du ska betala inom tio dagar från du har fått vårt brev.

Betalar du inte inom den tiden lägger vi upp ett mål mot dig om återbetalning.

Meddela oss när du har betalat tillbaka pengarna.