Kundserv... Frågor o...

Ni har utmätt pengar från mig, men nu har domstolen ändrat ert beslut – vad gäller?

Har vi betalat ut pengarna till en privatperson eller företag (enskilt mål) ska du vända dig direkt till den som fick betalningen (sökanden) för att begära tillbaka pengarna.

Får du inte tillbaka pengarna kan du få hjälp av oss. Vi kan påbörja ärendet när domstolens beslut inte längre går att överklaga (när det har vunnit laga kraft). Domstolen kan i vissa fall särskilt bestämma att återbetalningen ska göras direkt.

Om pengarna har betalats ut till en myndighet (allmänt mål) behöver du inte göra något. Du får återbetalningen automatiskt.