Kundserv... Frågor o...

Matpriserna har ökat – får jag behålla mer i min löneutmätning?

Nej, även om livsmedel under året blivit allt dyrare, får du inte behålla mer i din löneutmätning.

Kostnader för mat ingår i ditt normalbelopp.

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Inför årsskiftet beslutar vi om nya normalbelopp. De börjar gälla från och med den 1 januari kommande år.