Matpriserna har ökat – får jag behålla mer i min löneutmätning?

Livsmedel har under året blivit allt dyrare och tar en större del av ekonomin. Trots det du får inte behålla mer i din löneutmätning.

Kostnader för mat ingår ditt normalbelopp.

Vi bestämmer en gång per år hur stort normalbeloppet ska vara. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer.