Måste jag fortsätta arbeta under rekonstruktionen?

Om du blir uppsagd under företagets rekonstruktion måste du ändå arbeta så länge som företaget behöver din arbetsinsats. Arbetar du mer än en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion är det företaget som ska betala din lön för tiden efter den första månaden.

Om du inte behöver arbeta kvar kan du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden. Då bör du vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.