Vad händer om jag blir nekad statlig lönegaranti vid konkurs?

Du får ett skriftligt beslut om konkursförvaltaren beslutar att du inte har rätt till statlig lönegaranti. Är du inte nöjd med beslutet, hittar du information om vad du kan göra i beslutet. Du kan också kontakta oss för att få mer upplysningar.​