Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Får jag utdelning i konkursen?

Du kan ha rätt till utdelning i konkursen om det finns tillräckligt med pengar när konkursen avslutats. I så fall ingår du bland övriga fordringsägare. Du måste själv bevaka din fordran. Information om hur du gör får du från tingsrätten.