Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vad händer efter en konkurs?

Ett företag upphör att existera när konkursen är avslutad. Företaget kan därmed inte krävas på betalning. En privatperson kan däremot krävas på betalning även efter en avslutad konkurs.