Vad krävs för att få lönegaranti vid rekonstruktion?

Du kan få statlig lönegaranti för

  • lön som du tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten
  • högst fyra prisbasbelopp
  • uppsägningslön
  • semesterersättning för innestående och föregående semesterår
  • i högst åtta månader
  • dina utgifter för att ansöka om arbetsgivarens konkurs.

Det är staten genom länsstyrelsen som betalar ut lönegarantin.