Kan ni utmäta företagets tillgångar om det går i konkurs?

Vi utmäter endast i undantagsfall om företaget går i konkurs. Det är konkursförvaltaren som tar hand om och säljer företagets egendom. Pengarna används till att betala konkursförvaltarens arvode och därefter de som ska ha betalt (borgenärerna).