Måste jag fortsätta arbeta under konkursen?

Om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare måste du arbeta så länge som förvaltaren bestämmer. Konkursboet ska betala lönen om du arbetar mer än en månad.

Du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden om förvaltaren inte driver verksamheten vidare under konkursen.​ Då bör du vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.