Pressmeddelande

180 000 barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

Nya siffror visar att drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma tid förra året.

Många barn som har föräldrar med skulder hos Kronofogden oroar sig för familjens ekonomi. Bris har öppet dygnet runt hela sommaren och stöttar barn i telefon, chatt och mejl. Foto: Kronofogden

– Sommaren är ofta en utmanande tid för barn som lever med föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Många hittar på aktiviteter som kostar pengar, då är det jobbigt att vara den som inte kan följa med, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden, och fortsätter:

– Vi får samtal från föräldrar som berättar att de oroar sig när kostnader för mat, bostad och annat har blivit dyrare. Många tycker att det är svårt att prata om ekonomi med sina barn, säger Reza Saleh Baars.

Sedan barnkonventionen blev svensk lag har Kronofogden blivit mer varsamma i beslut som berör barn. Det kan till exempel handla om att avstå från att utmäta tillgångar såsom bil eller bostad i de fall det skulle försämra levnadsförhållanden för barn. Förra året kom också en ny lag, som innebär att vårdnadshavare med äldre barn får behålla mer av lönen vid löneutmätning.

Stora skillnader i landet

Högst andel barn med skuldsatta föräldrar finns i Perstorps kommun i Skåne, 22,9 procent och Ljusnarsbergs kommun i Örebro län, där siffran ligger på 21,4 procent. Därefter kommer Bjuv kommun i Skåne. I skånska Lomma är andelen lägst i landet, 1,7 procent, följt av Danderyd och Vellinge. Arbetslöshet, medelinkomst och utbildningsnivå är faktorer som bidrar till skillnaderna.

Bris stöttar oroliga barn

– I samhällskriser är det ofta de med minst marginaler som drabbas hårdast. När allting blir dyrare och allt fler familjer får svårt att få pengarna att räcka till, drabbar det barn. Det kan skapa ökad oro och konflikter hemma, och kan innebära att barnets möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang på lika villkor som andra barn begränsas. Det är oroväckande att vi nu ser att fler barn lever i familjer där pengarna inte räcker till, och vi behöver se förändringar för att säkerställa varje barns rätt till trygg uppväxt, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Kronofogden och Bris samarbetar sedan flera år tillbaka för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomi. Samarbetet handlar till största del om att sprida information till barn om att de inte är ensamma om sin situation och att det alltid finns någon att prata med om hur livet är just nu. Barn upp till 18 år kan ringa till Bris kuratorer anonymt på gratisnumret 116 111, chatta, mejla och skriva inlägg på Bris forum. Stödet har öppet dygnet runt. Vuxna kan också få stöd från Bris och Kronofogden kring hur man kan prata om de här frågorna med sina barn.

Kommuner med högst andel barn där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden.

5 högst andel

Procent

Perstorp

22,9%

Ljusnarsberg

21,4%

Bjuv

19,7%

Filipstad

19,2%

Storfors

18,7%

Kommuner med lägst andel barn där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden.

5 lägst andel

Procent

Lomma

1,7%

Danderyd

2,2%

Vellinge

2,4%

Täby

2,5%

Hammarö

2,5%

Diagram: Andel barn som lever i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden.

Diagram: Andel barn som lever i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden.

Kontakt:
Kronofogdens presstjänst 010-578 98 10
Maja Dahl, presskontakt på Bris, 070-266 85 58