Pressmeddelande

Hawala i fokus vid samverkan mot penningtvätt

Hawala – ett system för att föra över pengar till andra länder – kan lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Det konstaterar Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism i en ny rapport om den samlande riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Kronofogden har bidragit med erfarenheter och kunskap i ämnet.

Identifiera hot och risker

Årets riskbedömning handlar om hawala. Syftet är att identifiera möjliga hot, sårbarheter och risker för att hawala utnyttjas för att genomföra transaktioner med syfte att tvätta pengar och finansiera terrorbrott. Hawala är ett gammalt system för penningöverföring som är väletablerat i Sverige. Boende i landet använder det främst för att föra över pengar till anhöriga i andra länder. Analysen visar att risken är hög för att hawala utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering då betalningsmetoden ses som mycket attraktiv för kriminella aktörer.

– Hawala som system för penningöverföring är komplext. Det behövs ett bättre system i Sverige med allt från effektivare tillsyn och högre grad av regelefterlevnad till ren brottsbekämpning, kopplat till hawala. Problematiken kring hawala berör verksamheten hos många av Samordningsfunktionens myndigheter, säger Peter Berggren, ordförande i Samordningsfunktionen och sektionschef vid nationella operativa avdelningen på polisen.

Flera förslag till åtgärder

I riskbedömningen listas flera förslag till åtgärder, bland annat att

  • höja trösklarna för registrering hos Finansinspektionen
  • minska möjligheterna för fysisk in- och utförsel av kontanter med brottsligt syfte
  • utvärdera hur operativ myndighetssamverkan effektivast kan förebygga och förhindra den illegala användningen av hawala

– Vi på Kronofogden kan bidra i arbetet med att minska möjligheterna för fysisk in- och utförsel av kontanter. Det gör vi bland annat genom att vi utmäter kontanter vid flygplatser och gränspassager, säger Linda Gustafsson, myndighetens penningtvättstrateg.


Fakta om Hawala

Hawala är ett gammalt system för penningöverföring med ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Överföringen av pengar sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder med vilka Sverige saknar korrespondentförbindelser. Verksamheten är ofta kontantdriven, vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet och gör det därmed attraktivt för illegala syften. Hawala är därför ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Ta del av rapporten

Vill du läsa rapporten hittar du den på polisens webbplats:

Samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism