Pressmeddelande

Fler ansöker om skuldsanering

31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, drygt 5 700 fler än året innan. Men sex av tio får avslag på sin ansökan. 

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under 2023 ansökte 31 396 personer om skuldsanering, en ökning med 22 procent jämfört med samma tid föregående år.

– Många hushåll har det tufft med ekonomin, eftersom kostnaderna för boende, el och mat har ökat snabbt. Det påverkar troligen hur många som ansöker om skuldsanering. Vi ser också en förändring kring orsakerna bakom ansökningarna. Tidigare angav merparten sjukdom eller arbetslöshet som skäl till ansökan om skuldsanering. I dag är det allt oftare konsumtionsskulder som är orsaken. Det är också betydligt fler unga som söker nu, vilket är oroande, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Ökningen skiljer sig åt över landet – på Gotland var det åtta procent fler som ansökte 2023 jämfört med 2022, medan ökningen i Kronobergs län var 33 procent.

Skuldsanering är inte en enkel utväg

Av dem som ansöker får 65 procent avslag, på grund av att de inte uppfyller kraven.

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den som är skuldsatt:

 • ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna.
 • inte kunna betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år beroende på personens situation.
 • ha koll på inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att man ansträngt sig för att förbättra sin situation, till exempel försökt komma till rätta med ett spelmissbruk.

– Det är viktigt att snabbt ta tag i sin ekonomi om det börjar bli problem. Skuldsanering är inte en genväg, utan en sista utväg när inga andra alternativ finns. Det krävs hårt arbete för att komma ur sin skuldsättningssituation, där det viktigaste är att starta direkt med de förändringar som måste göras, säger Per-Olof Lindh.

Tips till skuldsatta:

 • Ta kontroll över dina utgifter. Gör en enkel budget och ta reda på vad pengarna egentligen går till.
 • Fundera på om du har några tillgångar. Finns det till exempel saker du kan sälja? Har du några sparade pengar på banken?
 • Prata med någon närstående och se om ni kan hitta en lösning.
 • Ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Dit kan också den som funderar på att ansöka om skuldsanering vända sig.
 • På Kronofogdens webbplats finns ett skuldsaneringstest. Där kan du som funderar på skuldsanering snabbt få ett preliminärt svar på om du uppfyller kraven eller inte.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

 • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan
 • lever på existensminimum i fem år – inkomst däröver går till att betala din skuld
 • är skuldfri när skuldsaneringen avslutas.