Pressmeddelande

Färre vräkningar trots tuffare tider

Förra året fick Kronofogden in 6 263 ansökningar om vräkning, och 2 523 vräkningar genomfördes. Det är en minskning jämfört med året innan.
– Vi vet att hyresvärdar och hyresgäster ofta kan lösa situationen utan Kronofogdens inblandning, säger Davor Vuleta, analytiker på kronofogden.

Placeholder 21:9

Totalt sett minskade antalet vräkningar från 2 560 år 2021 till 2 523 i fjol. En bidragande förklaring till att antalet vräkningar har minskat kan vara det vräkningsförebyggande arbetet som har trappats upp runt om i landet under förra året.

Antalet barn som berörs av vräkning ligger kvar på samma nivå. Antalet berörda barn var 575, vilket är tre fler än vid samma tid förra året. Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning. men sedan 2018 har kurvorna vänt upp, för att förra året stagnera något. Under 2022 vräktes 304 barnfamiljer. Det finns stora geografiska skillnader.

– I Stockholm, Dalarna och Östergötland ökar antalet barn som berörs av vräkning, medan Uppsala, Västmanland och Örebro går åt andra hållet, säger Davor Vuleta.

Samverkan bidrar till färre vräkningar

Kronofogden har under många år arbetat med att förebygga vräkningar. Myndigheten har ett pågående uppdrag av regeringen att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärdar och socialtjänst kring det vräkningsförebyggande arbetet och kraftsamlar nu för att färre barn ska vräkas från sina hem.

– Det förebyggande arbetet är viktigt för att färre ska drabbas av en vräkning, och det personliga lidande som följer av det. Samtidigt minskar kostnaderna för samhället om färre blir vräkta, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Av de 6 263 ansökningar om vräkning som kom in under 2022, återkallades cirka 60 procent.

– Att så många hyresvärdar återkallar sina ansökningar visar att man kan förebygga vräkningar utan att Kronofogden behöver vara inblandade. Till exempel att hyresvärden kontaktar hyresgästen redan vid den första uteblivna betalningen, och de tillsammans försöker hitta en lösning. Vårt råd till den som har svårt att klara hyran är att vara aktiv och ta kontakt med hyresvärden direkt, säger Reza Saleh Baars.

Som en del i regeringsuppdraget kommer Kronofogden under hösten att genomföra en temavecka för att stärka det vräkningsförebyggande arbetet bland hyresvärdar och kommuner. Samtidigt har Kronofogden kontinuerligt kontakt med hyresvärdar och kommuner för att bidra med kunskap och erfarenhet till att starta och vidareutveckla lokal samverkan.

– Runtom i landet finns många framgångsrika exempel på lokal samverkan. Nu vill vi att ännu fler kommuner och hyresvärdar ska arbeta förebyggande så att färre vräks. Vi bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter, säger Reza Saleh Baars.

Fakta – lokal samverkan bidrar till färre vräkningar

Att bli vräkt får ofta allvarliga konsekvenser, med både personligt lidande för de som drabbas och stora kostnader för samhället. Kronofogden har ett regeringsuppdrag om att utöka samarbete för att förebygga vräkningar. Arbetet riktas särskilt mot att förebygga vräkningar som berör barn.

En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Kronofogden har ett metodstöd, som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar.