Pressmeddelande

Skulderna ökar hos Kronofogden

Antalet personer med skulder hos Kronofogden ökade något under 2022 jämfört föregående år. Samtidigt ökar skulderna per person och de fortsätter växa snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.

Vid årsskiftet fanns 393 781 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2 742 personer (0,7 procent) jämfört med föregående år. Samtidigt ökar skuldbeloppen med 7,4 procent, något som delvis kan förklaras med att skuldernas räntekostnader ökar totalskulden.

– En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntor. Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Skuldbeloppen för personer i Kronofogdens register minskar endast i Jönköpings län och ökar i övriga län. Den största ökningen skedde i Stockholms och Västra Götalands län.

Antal personer med skulder hos Kronofogden har ökat i drygt hälften av landets kommuner. Tre kommuner ligger kvar på samma nivå som förra året, och i 138 kommuner har antalet skuldsatta minskat.

Det finns stora skillnader runt om i landet. Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,1 procent, lägst andel har skånska Lomma med 0,8 procent.

Skuldbelopp 2010–2022

Diagrammet visar skuldbeloppet hos Kronofogden har utvecklats under perioden 2010–2022.
A-mål: skulder till stat och kommun. E-mål: skulder till privatpersoner och företag.

Skulderna växer snabbt

Vid årsskiftet noterades en dyster och ny rekordnivå för privatpersoners skulder hos Kronofogden. Den sammanlagda skulden är nu 101 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med cirka 34 miljarder kronor.

– Ökade levnadsomkostnader generellt bidrar till högre överskuldsättning. De som redan har det tufft ekonomiskt, med små marginaler, blir lättare överskuldsatta, säger Davor Vuleta.

Medianskulden per person låg vid årsskiftet på 70 700 kronor, vilket är en ökning med 8,2 procent jämfört med förra årsskiftet.

– Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta vill jag ge följande tips: våga ta kontakt med den du är skyldig pengar för att minimera räntor, avgifter och eventuella betalningsanmärkningar säger Davor Vuleta.

Kommuner med högst andel skuldsatta

Kommun

Totalt

Ljusnarsberg

9,1%

Perstorp

8,8%

Högsby

7,7%

Filipstad

7,7%

Eda

7,5%

Kommuner med lägst andel skuldsatta

Kommun

Totalt

Lomma

0,8%

Danderyd

1,0%

Vellinge

1,3%

Täby

1,4%

Kungsbacka

1,7%