Statistik om antal skuldsatta

Här hittar du statistik om antalet skuldsatta personer, deras totala skuld, medianskuld samt hur stor andel av befolkningen som är skuldsatt.

Du hittar också statistik om skulder bland juridiska personer, hur många barn som lever i skuldsatta familjer, hur många personer som får sin första skuld överlämnad till Kronofogden, så kallade "förstagångsgäldenärer" samt statistik om äldre personers skuldsättning.

Antal skuldsatta personer

Statistiken visar skuldsatta privatpersoner (fysiska personer), det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte. Statistiken redovisas på län- och kommunnivå och kan filtreras på kön och åldersgrupp.

Vill du ha statistik längre bak i tiden hänvisar vi till våra öppna data.

Öppna data (psidata)

Antal barn som lever i familjer som har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden

Statistik antal barn i hushåll med skulder och/eller skuldsanering 2020–2023 Excel, 173 kB.

Antal personer som får sin första skuld

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken årsvis.